• Yhteisön hyvinvoinnin keidas

OSALLISTAA

Työllisty osaamisellasi tai välineillä, joilla työ tuotetaan. Työllistyminen on vastuunottoa. 

Lue lisää...

Tarjoamme kuljetus- ja logistiikkapalveluita, kuten esim. muutto- ja tavarankuljetuspalvelut. Tavaraliikenne- ja taxiluvat (664469), sekä kotisivut, verkkokaupat, ylläpidon ja digitaalisen sisällöntuottaminen (konsultointi Java, Flash ja C++ koodausta). IT-alan huollot ja sovellusneuvonta etäpalveluna tai kotikäynteinä.

OHJAA

Tuemme ja neuvomme koulutukseen hakeutumisessa ja työpaikan hakuprosessissa. 

Lue lisää...

Laadimme yhteistyössä koulujen kanssa ohjaavia koulutustoimenpiteitä, esimerkiksi digitaalisen viestinnän sisällöntuottamiseen ja ATK-taitojen hallintaa. Tukiverkosto suojaa syrjäytymiseltä.

AUTTAA

Hävikkiruuan jakelua ja tukea kriisitilanteissa sitä tarvitseville viranomaisten kanssa.

Lue lisää...

Autamme oikeaan osoitteeseen avun saamiseksi viranomaisilta tukiverkostoon.

Osaamista yhteisössä

Olemme yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon osuuskunta Wellfare Oasis Community.

Yhteisön hyvinvointikeitaan tarkoituksena on terveyden- ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöllisellä turvaverkolla. 

Haemme vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimintatapoja kasvavan Vantaan haasteisiin. Tuemme muun muassa lapsiperheiden, työttömien ja vammaisten arkea.

Osaamisemme perustuu vuosikymmenien kokemukseen eri toimialoilta, kuten ruoka-avun järjestäjänä ja kirkon diakonia- ja sosiaalityöntekijöinä.

Yhteisömme on turvallinen väylä kokeilla uutta ja luoda kestävän kehityksen ja kiertotalouden mahdollisuuksilla työllistymistä, kouluttautumista, uudistamista edelläkävijänä.

Toteutamme työttömien työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Keskeisenä tukitoimena on palveluohjaus. Kumppaneina ovat eri organisaatioa, kuten työvoima- ja sosiaaliviranomaiset sekä kolmannen sektorin toimijat ja yhteistyökumppanit.

Yhteistoimintaa kehitetään ja edistetään digitalisaation keinoin.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2020

WOC-Market

Sosiaalinen market, jossa tuotteet tulevat kaupoilta ja yksityisiltä lahjoittajilta. Tuotteet voivat ovat hävikkiruokaa, kaupoista, valmistajilta ja logistiikkakeskuksista saatuja lahjoitustuotteita ja elintarvikkeita. Lahjoittajana voi toimia kuka tahansa, joka haluaa tukea Wellfaren toimintaa.

WOC-Market tarjoaa välityötä vaikeassa elämäntilanteessa sekä työllistää vaikeasti työllistettäviä ja/tai vajaakuntoisia työntekijöitä, joiden työmarkkinoilla paluu on haastavaa.

WOC-Market kouluttaa, opastaa ja ohjaa työntekijää tiellä työllistettäväksi. Koulutus tapahtuu työssäoppimisessa.

Työllistyminen

Sosiaalinen marketti toimii tukityöllistettävien työkokeilupisteenä. Työelämävalmius opettaa henkilölle työn kautta niitä taitoja ja toimenpiteitä, joita työelämässä tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi työnteon ja työkulttuurin opettelu ja vastuullinen tekeminen.

Maahanmuuttajanaisten ja maahanmuuttajien työllistyminen. Kielen ja kultuurin oivallisin oppimisreitti on työ. Sillä polulla opitaan maan tavat ja käytännöt paremmin kuin yhdelläkään kurssilla. Naisten aseman vahvistaminen on suomalaisuutta parhaimmillaan. Työ, yhteisö ja koti kantaa vaikeissakin elämäntilanteissa, kun on osa yhteisöä.

Yhteisömme ja yhteistyökumppaniemme toimittamien elintarvikelahjoituksien määrät vuosina

2017 - 2019
Vuonna 2017

Toimitimme apua tarvitseville

noin 150 000 kg

lahjoitettuja elintarvikkeita.

Vuonna 2018

Toimitimme apua tarvitseville

noin 250 000 kg

lahjoitettuja elintarvikkeita.

Vuonna 2019

Toimitimme apua tarvitseville

yli 350 000 kg

lahjoitettuja elintarvikkeita.

Meistä

Idean kehittäjä, kokemusasiantuntija Jarno Eskelinen, on pitkän linjan ruoka-avun vapaaehtoinen. Itsekin kovia kokeneena tuntee ja tietää, mitä on olla syrjäytynyt ja huono-osainen. Nyt asiat ovat jo paremmin, mutta halu auttaa ja tukea muita samassa elämäntilanteessa olevia on motivoinut muuttamaan toimintatapoja inhimillisemmäksi.

Hyvän elämän perustat rakennetaan huonoihinkin oloihin toisen tuella. Yksin ei tarvitse pärjätä. Wellfare on tukipilari elämän eri vaiheisiin tilapäisesti tai pidempiaikaisesti – osaksi yhteiskuntaa.

Perustamassaan Vantaan Apuraide ry:ssä, hän on toiminnallaan tukenut tuhansia vantaalaisia leipäjonojen asiakkaita ja tuntee hävikkiruokalogistiikan ja huono-osaisuuden haasteet.

Sosiaalinen meri

Jokaisen lahjoittajan ja tukijan tiedot päätyvät Sosiaaliseen mereen.

Kanava, jossa tukija yritys, yksityishenkilö tai yhteisö saa näkyvyyttä nimelleen.  Tuenantajan lahja parantaa avuntarvitsijan elämää konkreettisesti arjessa.

Stipendit

Vähävaraiset lapsiperheet ja harkinnanvaraiset stipendin hakijat.

Stipendit jaetaan kesä- ja joulukuussa.

Stipendejä voivat hakea vähävaraiset lapsiperheet ja muut, joiden koulutuksen, harrastuksen tai muuhun omaa hyvinvointia edistävään toimintaa tarvitaan.

Kumppanit

Jatkopolku työllistämistuen jälkeen.

Etsitkö tekijöitä? Kysy ensin meiltä!

Kauttamme työllistyy joka vuosi erilaisiin tuki- tai kokoaikatöihin henkilöitä. Ota yhteyttä, niin etsimme teille sopivimmat tekijät.

Yhteystyökumppanimme

Arcus Solutions Network
Cityrent

Wellfare Oasis tahtoo kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneita jotka ovat auttaneet osuuskunnan kivijalan perustamisessa!

Yhteystyöjärjestöt

Vantaan Apuraide ry
Somfin yhteisö ry

Copyright 2019–2020 © Wellfare Oasis Community